BIURO PARAFIALNE CZYNNE:PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI PO MSZY WIECZORNEJ 19.00-19.30. UWAGA!!! Godziny pracy biura mogą ulec zmianie, na bieżący tydzień godziny pracy sprawdzamy w ogłoszeniach duszpasterskich wywieszonych w kruchcie lub na stronie Parafii w Internecie.

WYBÓR CHRZESTNYCH

Fundamentem życia religijnego jest sakrament chrztu świętego. Rozumiemy, że nie należy zamykać dziecku drogi do chrztu i dostępu do łaski Bożej także wtedy, kiedy wiara jego rodziców, którzy proszą o chrzest dziecka, nie jest mocna. W takiej sytuacji wielką rolę mogą spełnić rodzice chrzestni. W związku z tym, przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do przyjęcia tych zadać może być dopuszczony ten, kto:

- ukończył 16 lat

- jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, może przystąpić do Komunii św. i spowiedzi

- jest wolny od kary kanonicznej i nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Uprzejmie prosimy o taki wybór chrzestnych, którzy będą mogli wypełnić powierzoną im funkcję religijną. Zdajemy sobie sprawę, że chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich lub notorycznie niepraktykujące bez zamiaru zmiany swojego stosunku do życia wiarą. Chrzestni będą przecież zaproszeni do przystąpienia do spowiedzi. To jest sakrament wiary.

Rozumiemy, że w niektórych rodzinach mogą być trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na rodziców chrzestnych. Przypominamy, że do chrztu nie jest wymagana obecność dwojga rodziców chrzestnych. Wystarczy wybrać jednego rodzica chrzestnego, a w przypadkach nadzwyczajnych może mieć miejsce chrzest nawet bez udziału chrzestnych. Kościołowi bardzo zależy na tym, aby rodzice chrzestni mogli pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872). Z tego powodu chrzestnym stawiane są odpowiednie wymagania dotyczące ich życia wiarą.

Chrzestni w swoich parafiach miejsca zamieszkania otrzymują zaświadczenie dopuszczające ich do pełnienia funkcji chrzestnego. Niestety, nie jesteśmy w stanie znać wszystkich osób zgłaszających się po zaświadczenia rodziców chrzestnych. Ponieważ zdarzają się nadużycia, a nie chcielibyśmy nikogo niewłaściwie potraktować, informujemy, że w niektórych przypadkach osoby, których osobiście nie znamy, będziemy prosili w biurze o podpisanie deklaracji potwierdzającej zgodnie z własnym sumieniem posiadanie odpowiednich kwalifikacji religijnych i moralnych. Deklaracja ta stanie się podstawą do wydania zaświadczenia dopuszczającego do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego. W przypadku chrztu dzieci prosimy o przedstawienie zaświadczeń rodziców chrzestnych co najmniej 7 dni przed terminem celebracji chrztu.