TURNIEJ BIBLIJNY

STOWARZYSZENIA » SZKOLNE KOŁO CARITAS » *** 2013 *** » TURNIEJ BIBLIJNY

„Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie…”
Te słowa z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan już kolejny raz przyświecały zmaganiom naszych małych  badaczy Pisma Świętego, którzy  dnia 11  czerwca 2013 roku  zaprezentowali doskonałą znajomość Ewangelii  według  świętego  Mateusza podczas Turnieju Biblijnego. Turniej miał charakter zabawy. Drużyny rozwiązywały biblijne łamigłówki związane z przypowieściami  i  cudami Jezusa.  Rozpoznawały cytaty z Ewangelii , charakterystyczne miejsca i postacie. Po wyrównanej i emocjonującej walce laureatem została drużyna w składzie:
Marta Tocka, Karolina Jankowska, Zuzanna Lewandowska i Marta Sadowska.
Walka była niezwykle wyrównana i o zwycięstwie decydował dosłownie punkt. Zatem gratuluję wszystkim zawodnikom wysokiej wiedzy. Życzę radości w poznawaniu Jezusa na kolejnych kartach Ewangelii.

Krzysztof Dębiński