OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15.05.2022

V NIEDZIELA WIELKANOCY
 

  1. Dziękuję za głoszone Słowo Boże i obecność o. Mateuszowi Orłowskiemu. Bóg zapłać!
  2. Nabożeństwa majowe: Nabożeństwa majowe są odprawiane w dni powszednie w łączności ze Mszą  o 18.00  (z wyjątkiem środy, gdy będą podczas nowenny nieustannej o 17.30). Dzisiaj w niedzielę majowe w łączności ze Mszą o godz. 17.00.
  • Za tydzień w niedzielę zapraszamy na majowe o godz. 18.00 z poświęceniem nowej figury Matki Bożej przy plebanii( stara figura została zniszczona przez wiatr). Dziękuję anonimowym darczyńcom za figurę  i firmie Pana Feitek za montaż. Bóg zapłać!
  • 29.05. w niedzielę zapraszam na majowe na godz. 18.00  które odbędzie się na podwórku u Państwa Olszewskich w Pływaczewie.
  • Serdecznie dziękuję Mieszkańcom osiedla Brodnickiego za liczny udział w nabożeństwie fatimskim i za poczęstunek. Bóg zapłać!
  • Zachęcamy do przeżywania majowego przy licznych krzyżach i figurach przydrożnych.
  1. Promocja lektorów. Za tydzień w niedzielę promocja ministrantów na lektorów. Promowanych zostanie 7 ministrantów. Promocja na Mszy o godz. 12.00.
  2. Jubileusz 25lecia ślubów zakonnych. W dniu wczorajszym dwie Siostry Elżbietanki które pracowały w naszej Parafii s. Piotra i s. Ewelina przeżywały jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Ks. Proboszcz i Ks. Profesor uczestniczyli w tym wydarzeniu; przekazaliśmy życzenia od naszej Parafii. Siostry dziękują i pozdrawiają serdecznie wszystkich zapewniając o wdzięcznej modlitwie.

W minionym tygodniu odeszli do Pana: ś. p . Janusz Olszewski

Wieczny odpoczynek.....