OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 11.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

  1. Uroczystość Miłosierdzia Bożego: obchodzona dzisiaj uroczystość Miłosierdzia Bożego otwiera Tydzień Miłosierdzia. Ofiary na wsparcie dzieł Caritas można składać do skarbony na balaskach.
  2. Za tydzień rozpoczniemy Tydzień Biblijny i przeżywać będziemy Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
  3. Nabożeństwa w najbliższym tygodniu według stałego porządku
  4. Przypominamy o trwającym od l kwietnia do 30 czerwca Narodowym Spisie Powszechnym. Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/.  Pliki informacyjne do pobrania: Jak się spisać / spisz się przez telefon /samospis.

W minionym tygodniu odeszli do Pana: ś. p.: Teresa Gardecka, Teresa Kocińska, Janina Sztyburska, Stanisław Oswald. Wieczny odpoczynek .....